link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 

sataranakusul0159

 

          

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔ alt

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๐๙:๓๒