link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐

 

anvisary60-01

 

          

         

         

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

          เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะและพิธีตักบาตร เพื่อติดต่อขอรับสัญลักษณ์การเข้าร่วมพิธีดังกล่าวที่ คุณรัตนา ยังยืนยง ศูนย์บริหารกลาง จามจุรี ๕ ชั้น ๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่มาร่วมงานโปรดติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ให้เห็นเด่นชัด และขอความกรุณาท่านโปรดจัดเตรียมสิ่งที่เกี่ยวข้องในพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ และพิธีตักบาตร ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 

alt กำหนดการงานวันสถาปนา วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
alt ผังพิธีตักบาตร   
alt ผังทางเข้าและแนวแผงจราจรพิธีตักบาตร  
alt กำหนดการพิธีบวงสรวงฯ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐   
alt กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐   
 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๐๙:๓๒