link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

 

ramaviii59-01

 

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบวันสวรรคต ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ อาคาร "อปร" โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

        

 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๐๙:๓๒