link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

งานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 

congratulate59

 

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดงานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น.   ตอบรับหรือขัดข้อง สำหรับผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โทรศัพท์  ๐-๒๒๑๘-๐๒๔๐   โทรสาร  ๐-๒๒๑๘-๐๒๓๖   สำหรับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน โทรศัพท์  ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔ , ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๘   โทรสาร  ๐-๒๒๑๘-๐๑๙๗

 

 

        

 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๐๙:๓๒