link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 

kingramaVII59

 

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตไปร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบวันสวรรคต ณ ลานหน้าอาคารรัฐสภา ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริหารกลาง ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๐๙:๓๒