link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

ผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

cca-70yearkrongraj-84yearqueen2

 

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตไปร่วมพิธีถวายผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงพระอารามและสนับสนุนโรงเรียนผู้รู้ ญส.ส. ๘๐ ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.

          ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญบริจาคปัจจัยสมทบ หรือบริจาคสิ่งของแก่โรงเรียนผู้รู้ ญส.ส. ๘๐ ที่ นางสาวอังศวีร์ เครือแก้ว ศูนย์บริหารกลาง จามจุรี ๕ ชั้น ๗ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๓  ภายในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์บริหารกลาง ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔ 

          ผู้ประสงค์จะไปร่วมพิธีดังกล่าวแจ้งความจำนง   >> ที่นี่    ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้ว   หนังสือเชิญและกำหนดการ

 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๐๙:๓๒