link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

ขอเชิญร่วมทำบุญ กฐินพระราชทานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลราชธานี วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

katin-cu2559

 

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์ซึ่งจำพรรษา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลราชธานี ในวันเสารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๙๐.๐๐ น. และกำหนดจัดพิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน ณ หอปริยัติธรรมสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (หอประชุมใหญ่) วัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลราชธานี วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบเพื่อบูรณะพระอารามและเขตพุทธาวาส โดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ (วัดศรีอุบลรัตนาราม) เลขที่บัญชี ๔๐๗-๒๖๓๒๘๙-๕ สาขาจัตุรัสจามจุรี หรือบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ (วัดศรีอุบลรัตนาราม) เลขที่บัญชี ๕๓๔๔๙๒ สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มภารกิจสารบรรณ พิธีการ และกิจการพิเศษ ศูนย์บริหารกลาง ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔

กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและพิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน

 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๐๙:๓๒