link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

๑๐๐ ปี จุฬาฯ เทศน์มหาชาติ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

parinya59-1

 

         

          ขอเชิญชาวจุฬาฯ ร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติ ในวาระ ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมจุฬาฯ จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และนิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่น ๒๕๑๐ (วาระครบ ๕๐ ปี) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ เป็นองค์ประธานทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกัณฑ์ทศพร รายได้จากเงินทำบุญไม่หักค่าใช้จ่าย สามารถเลือกมอบให้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพ) หรือมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ อุทยานจุฬาฯ ๑๐๐ ปี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๒๒๑๕-๓๔๘๘, ๐-๒๒๑๕-๖๒๐๓ แผ่นพับกำหนดการ

 

tesmahachart60-04
tesmahachart60-05
tesmahachart60-06

   

 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๐๙:๓๒