link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

ขอเชิญร่วมทำบุญ กฐินพระราชทานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ชลบุรี วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

katin-cu2560

 

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์ซึ่งจำพรรษา ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ชลบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. และกำหนดจัดพิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

          ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบเพื่อบูรณะพระอารามและเขตพุทธาวาส โดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันผ่านบัญชีออมทรัพย์

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ (วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่บัญชี ๔๐๘-๑๑๔๐๖๒-๓ สาขาจัตุรัสจามจุรี
  • บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ (วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร) เลขที่บัญชี ๕๔๕๔๙๗ 

สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มภารกิจพิธีการและกิจการพิเศษ ศูนย์บริหารกลาง ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑, ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔ กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและพิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๐๙:๓๒