link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เวลา ๐๗.๓๐ น. และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เวลา ๑๐.๓๐ น. วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

rama-ix-

 

         

          ในวาระครบ ๑ ปีนับแต่วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูปและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

               เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

               เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาพระเกี้ยว 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มภารกิจพิธีการและกิจการพิเศษ ศูนย์บริหารกลาง โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔ [ หนังสือเชิญ ]

 

 

การแต่งกาย: ชุดสากลนิยม/ชุดผ้าไทย ไว้ทุกข์

 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๐๙:๓๒