link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

พิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี และวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง

 

kingramaXI26oct

 

         

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี และวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

          มหาวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์คณาจารย์และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๒๔.๐๐ น. จำนวนมาก ทั้งคณาจารย์และบุคลากรปัจจุบัน และคณาจารย์และบุคลากรเกษียณอายุราชการ โดยขอความกรุณากรอกแบบตอบรับส่งมายัง กลุ่มภารกิจพิธีการและกิจการพิเศษ ศูนย์บริหารกลาง อาคารจามจุรี ๕ ชั้น ๗ โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๙๗ หรือ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางพรประภา  เสวกวิหารี ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารกลาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๙๔๗๙-๗๗๓๕ และนางสาวชุติมา แสงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจพิธีการและกิจการพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๖๙๗๕-๑๕๕๒

          alt กำหนดเวลา และรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนลมพินี และวัดหัวลำโพง

          alt รายชื่ผู้เข้าร่วมพิธี ณ พระจิตกาทาน วัดหัวลำโพง

                   (ผู้ร่วมพิธีทุกคนพร้อมกัน ณ บริเวณลิฟท์แก้ว อาคารจามจุรีสแควร์ เวลา 20.30 น. รายงานตัวพร้อมกับรับบัตรประจำตัวผู้เข้าร่วมพิธี)

          alt รายชื่อผู้ร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนลุมพินี

.............................................................................................................................................................................. 

          alt หนังสือเชิญ

          alt การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

          alt ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบปกติขาว ครึ่งยศ และเต็มยศของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

          youtube-icon ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเข้าถวายดอกไม้จันทน์ตามซุ้มขนาดกลางและขนาดใหญ่

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๐๙:๓๒