link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (เนื่องในโอกาสครบรอบวันพระบรมราชสมภพ) วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

 

kingramaIII61

         

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบวันพระบรมราชสมภพ ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดาวน์โหลดกำหนดการและแจ้งตอบรับที่ http://www.cca.chula.ac.th/protocol/calendar.html สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริหารกลาง โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๐๙:๓๒