link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๔ และวันศุกร์ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

parinya61

 

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ และวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

alt ร่างกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร | Program

 

alt กำหนดคณะที่ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร | Faculty Schedule for Graduation Convocation Ceremony

 

alt กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะต่าง ๆ | Rehearsal Schedule for Graduation Convocation Ceremony 

 

alt กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต | Group Photo Session for Graduation

 

alt ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร | Instruction for Graduation Convocation Ceremony

 

alt ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การแต่งกายของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัติ พ.ศ. ๒๕๕๒

 

alt หนังสือสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

youtube-icon วีดิทัศน์ การฝึกซ้อมและการจัดแถวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

youtube-icon Video for Rehearsal for Chulalongkorn University Commencement Ceremony

 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๐๙:๓๒