link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

ขอเชิญร่วมทำบุญ กฐินพระราชทานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร (พระอารามหลวง) จ.สระบุรี วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

katin-cu2561

 

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์ซึ่งจำพรรษา ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดจัดพิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

          ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบเพื่อบูรณะพระอารามและเขตพุทธาวาส โดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านบัญชีออมทรัพย์

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ (วัดเขาแก้ววรวิหาร) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    เลขที่บัญชี ๔๒๐-๐๑๐๒๐๔-๖
  • สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ (วัดเขาแก้ววรวิหาร)
    เลขที่บัญชี ๕๕๖๙๒๗ 

สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มภารกิจพิธีการและกิจการพิเศษ ศูนย์บริหารกลาง ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑, ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔

กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน | กำหนดการพิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน

 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๐๙:๓๒