link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องในวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เชิงสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์

 

chackri59-01

 

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตไปร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เชิงสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ ในวันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริหารกลาง  ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔ รายละเอียดเพิ่มเติม

        

 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๐๙:๓๒