link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

ปาฐกถาสิรินธร ครั้งที่ ๓๑ เรื่อง “มาตรการรองรับปัญหาผู้สูงอายุในประเทศไทย” วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

 

speech sirintorn31-1

 

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดการแสดงปาฐกถาสิรินธร ครั้งที่ ๓๑ เรื่อง “มาตรการรองรับปัญหาผู้สูงอายุในประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส  สุวรรณเวลาและศาสตราจารย์เกื้อ  วงศ์บุญสิน ในวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ 


          ปาฐกถาสิรินธรจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสนองวัตถุประสงค์เงินทุนเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทำนุบำรุงส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมของชนชาวไทย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในคณะกรรมการบริหารเงินทุน รวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงฟังปาฐกาถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่อยู่ในความสนพระราชหฤทัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริหารกลาง โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔ alt

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๐๙:๓๒