link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ครบรอบ ๑๐๒ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

 

aniversary62-01

 

          

         

         

          เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๒ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยกำหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

          เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ และพิธีตักบาตร เพื่อติดต่อขอรับสัญลักษณ์การเข้าร่วมพิธีดังกล่าวที่กลุ่มภารกิจพิธีการและกิจการพิเศษ ศูนย์บริหารกลาง อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่มาร่วมงานโปรดติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ให้เห็นเด่นชัด 

 

alt กำหนดการงานวันสถาปนา
alt ผังพิธีตักบาตร  
alt ผังทางเข้าและแนวแผงจราจรพิธีตักบาตร  
alt กำหนดการพิธีบวงสรวงฯ  
alt กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ  
 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ๐๙:๓๒