link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

 

หน้าแรก หนังสือเวียนภายนอก
หนังสือเวียนภายนอก
เดือนพฤษภาคม PDF พิมพ์ อีเมล

 

เจ้าของหนังสือ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ เรื่อง
แทรนดาร์ อะคุสติกส์ - 20 พ.ค. 57 สภาพแวดล้อมทางเสียงที่ดีในสถานศึกษา
สกอ. ศธ 0508/ว 93 21 พ.ค. 57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านดับเพลิงและกู้ภัย
สนง.เลขาธิการวุฒิสภา สว (กศป) 0008/(สต) ว 157 23 พ.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการขยายเวลารับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติมครั้งที่ 2
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/ว 120 23 พ.ค. 57 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/ว 118 22 พ.ค. 57 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
บ.วีนัสเทคโนโลยี่ จก. บค 027/2557 19 พ.ค. 57 ขอความกรุณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานของบริษัท วีนัสเทคโนโลยี่ จำกัด
สกอ. ศธ 0508/ว 94 21 พ.ค. 57 ขอความร่วมมือรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี่โลก
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว
กรุงเทพ ฟอร์จูน
- 21 เม.ย. 57 ขอเชิญร่วมงานประกวดแกะสลักผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ โขนพระราชทาน ศิลปะไทยล้ำค่าทั่วจักรวาล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ม.นเรศวร ศธ 0527/ว 7151 21 พ.ค. 57 รับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศ
สกอ. ศธ 0508/ว 95 22 พ.ค. 57 ประชาสัมพันธ์การสัมมนา the 5th University Scholars Leadership Symposium
นิด้า ศธ 0526.09/ว 2 26 พ.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
กรมบัญชีกลาง กค (กวพอ) 0421.3/ว 112 21 พ.ค. 57 ขอระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด
กรมทรัพยากรน้ำ ทส 0630/ว 578 26 พ.ค. 57 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Social Science Specialist
สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช 0004/ว 7449 23 พ.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการตรวจสอบภาษาอังกฤษ ในบทคัดย่อและบทสรุปผู้บริหาร
ม.เชียงใหม่ ศธ 6393(23)/1489 29 เม.ย. 57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2557
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ศธ 0519.38/1330 1 พ.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา
ม.ขอนแก่น ศธ 0514.1.61.5/ว 5723 30 เม.ย. 57 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
ม.มหิดล ศธ 0517.12/1206 31 มี.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วม/ส่งบทความงานประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
สมาคมสหพันธ์คนพิการ
ในประเทศไทย
สสพท 009/2557 29 เม.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์งบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ
ม.มหิดล ศธ 0517.0125/00879 19 พ.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น ประจำปี 2557
โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม ศธ 04099.121/100 21 พ.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์บริจาครถตู้
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม วธ 0507/ว 2680 6 พ.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2557
สกอ. ศธ 0509(5)/ว 426 19 พ.ค. 57 หารือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วัดโนนสมบูรณ์ วน 1/57 15 พ.ค. 57 ขอแจ้งข่าวบุญน้อมรับถวายรถยนต์เก่า
สกอ. ศธ 0508/ว 88 15 พ.ค. 57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สถานการณ์และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012
สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
วท 5307/ว 1145 14 พ.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asia GIS 2014
สกอ. ศธ 0508/ว 84 14 พ.ค. 57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวีดิโอคลิป
สกอ. ศธ 0507(3)/ว 96 16 พ.ค. 57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับทุน
สกอ. ศธ 0507(4)/ว 97 16 พ.ค. 57 กำหนดการจัดหลักสูตร Post Graduate Course on Remote Sensing and Geographic Information System
สกอ. ศธ 0507(5)/ว 72 12 พ.ค. 57 ขอเชิญส่งหัวข้อสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Researcher Links
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย - 30 เม.ย. 57 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
บ.ดูโปร (ประเทศไทย) จำกัด C.014/2557 12 พ.ค. 57 การชำระค่าค่าสินค้า
ม.มหาสารคาม ศธ 0530.17/1269 6 พ.ค. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการ The 3rd International Conference Language, Society and Culture in Asian Contexts 
ม.สงขลานครินทร์ ศธ 0521.3/ว 1042 2 พ.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Annual PSU Phuket International Conference 2014
ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศธ 0550/ว 751 15 พ.ค. 57 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ม.มหิดล ศธ 0517.18/477 14 พ.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี 2557
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร กษ 1013.5/ว 160 7 พ.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่
สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช 0003/ว 3082 14 พ.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอบทความทางวิชาการและเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 3
สนง.เลขาธิการวุฒิสภา สว (กศป 0008/(สต)ว 137 16 พ.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติม
สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กฟก 0100/1414 14 พ.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
ม.รังสิต ศนร 9630/276/2556 6 พ.ค. 57 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมด้านนวัตกรรมการศึกษา
สกอ. ศธ 0507(5)/354 7 พ.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มสพ 071/2557 12 พ.ค. 57 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม อ่านหนังสือเสียง เพื่อผู้พิการทางสายตา
ม.ธรรมศาสตร์ ศธ 0516/ท 794 14 พ.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์ ศธ 0521.3.02/394 6 พ.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศธ 0578.01/2175 30 เม.ย. 57 ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2557
ม.สงขลานครินทร์ ศธ 0521.1.21/ว 040 6 พ.ค. 57 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ศธ 2557.11/ว 085 30 เม.ย. 57 ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
สกอ. ศธ 0508/ว 51 6 พ.ค. 57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณภาพคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ม.มหาสารคาม ศธ 0530.1(9)/ว 967 30 เม.ย. 57 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ IHPP/BOD/
ว 17/325557
6 พ.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม
ม.เชียงใหม่ ศธ 6393(10).3/155 1 พ.ค. 57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัคร
สกอ. ศธ 0508/ว 77 2 พ.ค. 57 ขอความร่วมมือสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักเรียน นิสิตและนักศึกษาประสานแกนนำควาบคุมปัจจัยเสี่ยง
สกอ. ศธ 0508/ว 79 2 พ.ค. 57 ขอความร่วมมือสถานศึกษาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมุล สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ และมาตรการในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
สถาบันพระปกเกล้า พป 0007.3/ว 193 8 พ.ค. 57 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสุตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13
กรมการศาสนา วธ 0303/2215 7 พ.ค. 57 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเส้นทางบุญไหว้พระ 9 วัด ช่วงงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2557
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย สพท 38/2557 25 เม.ย. 57 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการ และวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ เพิ่มเติมรอบที่ 2
สำนักงาน ก.พ. นร 1016.2/21 25 เม.ย. 57 ขอส่งพระบรมราโชวาท 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยธ 0404/ว 142 1 พ.ค. 57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นในประเด็น โทษประหารชีวิตยังจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่ ผ่านทางเว็บไซต์
สกอ. ศธ 0507(4)/ว 43 30 เม.ย. 57 การรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา
สกอ. ศธ 0507(3)/ว 37 29 เม.ย. 57 รับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2558
สกอ. ศธ 0507(4)/ว 42 30 เม.ย. 57 การศึกษาวิเคราะห์ระดับภูมิ-าคในโครงการ Water Sanitation and Hygiene in Primary Schools in South-East Asian
สนง.คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
วช 0005/ว 2562 29 เม.ย. 57 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014
ม.มหิดล ศธ 0517.0131/ว 00294 1 เม.ย. 57 ขอเรียนเชิญเข้าร่วม/ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วม โครงการอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2557
สนง.คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
ลต 0402/ว 850 1 พ.ค. 57 โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง
สถาบันคลังสมองของชาติ สคช 01.ว 337/2557 22 เม.ย. 57 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร นักวิชาการเพื่อสังคม
สมาคมสหกิจศึกษาไทย - 23 เม.ย. 57 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 19
มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ว.3/2557 2 พ.ค. 57 โครงการอบรมหลักสุตร ผู้นำยุคใหม่
กรมบัญชีกลาง กค 0401.4/ว 102 30 เม.ย. 57 เชิญเช่าวัตถุมงคล พระพุทธสิทธัตถศาสดา รุ่น กรมบัญชีกลาง 120 ปี 
สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา สวพอ 57/012 22 เม.ย. 57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557
กรมบัญชีกลาง กค 0406.5/ว 106 30 เม.ย. 57 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน
สนง.เลขาธิการวุฒิสภา สว (กศป) 0008/ว 110 2 พ.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผุ้ทรงคุณวุฒื
สกอ. ศธ 0507(4)/ว 391 18 เม.ย. 57 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
ม.แม่ฟ้าหลวง ศธ 5900/03212 28 มี.ค. 57 ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ Thailand International Conference on Tea 2014
ม.นครพนม ศธ 0589.13/ว 0012 25 เม.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม IELTS 6 สัปดาห์ ประเทศออสเตรเลีย
ม.นครพนม ศธ 0589.13/ว 0011 25 เม.ย. 57 ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม IELTS 1 สัปดาห์ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ศธ 0537/ว 525 28 เม.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนบ้านจือแร ศธ 04078.105/89 26 เม.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์บริจาคงบประมาณ ซ่อมแซมประตู/หน้าต่าง/หลังคา เพื่อความปลอดภัยโรงเรียนบ้านจือแร
สกอ. ศธ 0507(2)/ว 390 18 เม.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กระบวนการขอรับการตรวจลงตราประเภทนักเรียนแบบใหม่ของมาเลเซีย
กรมบัญชีกลาง กค 0422.2/ว 95 25 เม.ย. 57 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
ม.เชียงใหม่ ศธ 6393(21)/ว 1145 22 เม.ย. 57 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย สนพท 009/2557 12 มี.ค. 57 ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดถวายพระแก้วมรกตสมทบจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับศูนย์ศูนย์แพทย์ชุมชน 3 บริจาคสมทบทุนให้กับมุลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
นิด้า ศธ 0526.01/ว 586 22 เม.ย. 57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the3rd ICADA 2014-SSIS
สนง.อุทยานการเรียนรู้ สอร 02/ว 219 24 เม.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2557
กรมบัญชีกลาง กค (กวพ) 0421.3/
ว 92
22 เม.ย. 57 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 3 จาก 110

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๕ ชั้น ๗ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๐๑, ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๒, ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๓ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๗๗
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี