facebook_50 youtube_logo

ปาฐกถา "เสาหลักของแผ่นดิน"
จัดเป็นประจำ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ (โปรดดูวันที่จัดในปฏิทิน)

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  จองที่นั่งได้ที่ ๐-๒๒๑๘-๐๑๕๓

จำนวนผู้เข้าชมวีดิทัศน์

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๔)
จำนวนผู้เข้าชม
: 238581


หน้าแรก ชุดสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

prapanwassa12

วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๖

คุณวิกัลย์  พงศ์พนิตานนท์


youtube ชมบน Youtube
ชมวีดิทัศน์
 
สว่างวัฒนาศึกษาพินิต

prapanwassa10

วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๖

คุณวิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์

youtube ชมบน Youtube
ชมวีดิทัศน์
 
การทอผ้า

prapanwassa08

วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๖

อาจารย์บุหลง  ศรีกนก

คุณปิยวรา  ทีขะระ

youtube ชมบน Youtube
ชมวีดิทัศน์
 
ภาษาและวรรณคดี

prapanwassa06

วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๖

ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ


youtube ชมบน Youtube
ชมวีดิทัศน์
 
การสาธารณสุข

prapanwassa11

วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๖

ศ.พิเศษ นพ.สรรใจ  แสงวิเชียร

ศ.กิตติคุณ นพ.ชัยเวช  นุชประยูร

รศ.ดร.ฟองคำ  ติลกสกุลชัย

youtube ชมบน Youtube
ชมวีดิทัศน์
 
การประกันภัย เศรษฐกิจ ธุรกิจ

prapanwassa09

วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๖

คุณพณิตา  ตู้จินดา

youtube ชมบน Youtube
ชมวีดิทัศน์
 
สถาปนิกาพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

prapanwassa07

วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖

ผศ.ดร.พีรศรี  โพวาทอง

youtube ชมบน Youtube
ชมวีดิทัศน์
 
การศาสนา

prapanwassa05

วันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๖

ท่านอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา

youtube ชมบน Youtube
ชมวีดิทัศน์
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2