link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

พิธีการวันครบรอบการสถาปนา พิมพ์ อีเมล
 

          วันที่ ๒๖ มีนาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานวันครบรอบการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าหอประชุมจุฬาฯ และทรงบาตรร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน

  

ปี ๒๕๖๒

home-aniversary62

เข้าชมภาพกิจกรรม

ปี ๒๕๖๑

home-aniversary61

 

เข้าชมภาพกิจกรรม

 ปี ๒๕๖๐

home-aniversary60

 

เข้าชมภาพกิจกรรม

ปี ๒๕๕๙

 home-aniversary58

 

 

เข้าชมภาพกิจกรรม

ปี ๒๕๕๘

 home-aniversary58

 

 

เข้าชมภาพกิจกรรม                  เข้าชมวีดิทัศน์

ปี ๒๕๕๗

 home-aniversary57

 

 

เข้าชมภาพกิจกรรม                 เข้าชมวีดิทัศน์

ปี ๒๕๕๖

home-anniversary56-1

 

 

 เข้าชมภาพกิจกรรม

ปี ๒๕๕๕

 a55

 

 

เข้าชมภาพกิจกรรม

 ปี ๒๕๕๔

a54

 

 

เข้าชมภาพกิจกรรม

ปี ๒๕๕๓

  a53

 

 

เข้าชมภาพกิจกรรม

ปี ๒๕๕๒
a52

 

 

เข้าชมภาพกิจกรรม

ปี ๒๕๕๑ 
home-anniversary51-1

 

 

เข้าชมภาพกิจกรรม

ปี ๒๕๔๗

home-aniversary47

 

 

เข้าชมภาพกิจกรรม

 ปี ๒๕๔๐

home-aniversary40-1

 

 

เข้าชมภาพกิจกรรม

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี