link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

ปฏิทินงานพิธีการ
กำหนดงานพิธีการของมหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๖๒ พิมพ์ อีเมล

มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ที่ กิจกรรม สถานที่ วันที่ ร่างกำหนดการ ตอบรับ 
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ ๒๕๖๒

บริเวณลานพระศรีมหาโพธิ์

หน้าอาคารจามจุรี ๔

พุธที่ ๙ มกราคม

pdf

กรอกแบบตอบรับ

ดูการตอบรับ ]

ผังตักบาตร ]

พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

(เนื่องในโอกาสครบรอบวันพระบรมราชสมภพ)

 วัดอรุณราชวรารามวรวิหาร อาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  pdf

กรอกแบบตอบรับ

ดูการตอบรับ ]

ปาฐกถาชุดสิรินธร ครั้งที่ ๓๓ จัดร่วมกับสำนักบริหารวิจัย

 ห้อง ๑๐๕

อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

จันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม  - -

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และบูรพคณาจารย์และผู้มีอุปการคุณที่ล่วงลับ

ห้องรับรอง หอประชุมจุฬาฯ

จันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม  -

กรอกแบบตอบรับ

[ ดูการตอบรับ ]

งานครบรอบ ๑๐๒ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ อังคารที่ ๒๖ มีนาคม  - กรอกแบบตอบรับ
 พิธีถวายชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 ห้อง ๑๐๕

อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

อังคารที่ ๒๖ มีนาคม  - -
พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

(เนื่องในโอกาสครบรอบวันพระบรมราชสมภพ)

ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ อาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม pdf

กรอกแบบตอบรับ

[ ดูการตอบรับ ]

พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (เนื่องในวันจักรี)

เชิงสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์

(สะพานพระพุทธยอดฟ้า)

เสาร์ที่ ๖ เมษายน pdf

กรอกแบบตอบรับ

[ ดูการตอบรับ ]

พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะและตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๖ ปี วันสถาปนาสภากาชาดไทย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน -
๑๐ พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

(เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต)

ลานหน้าอาคารรัฐสภา  พฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม  pdf

กรอกแบบตอบรับ

[ ดูการตอบรับ ]

๑๑

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

(เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

และพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

อาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน pdf

กรอกแบบตอบรับ

[ ดูการตอบรับ ]

๑๒

เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

(เนื่องในโอกาสครบรอบวันประสูติ ๔ กรกฎาคม)

.............. เดือนกรกฎาคม -
๑๓

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มณฑลพิธีท้องสนามหลวง อาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม  -
๑๔

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

จันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม

- -
๑๕ พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

(เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม  pdf

กรอกแบบตอบรับ

[ ดูการตอบรับ ]

๑๖

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

(เนื่องในวันมหิดล)

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

และพระราชานุสาวรีย์ฯ โรงพยาบาลศิริราช

อังคารที่ ๒๔ กันยายน pdf

กรอกแบบตอบรับ

[ ดูการตอบรับ ]

๑๗

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ห้องรับรอง

หอประชุมจุฬาฯ

อาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม pdf

กรอกแบบตอบรับ

[ ดูการตอบรับ ]

๑๘

พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม pdf

กรอกแบบตอบรับ

[ ดูการตอบรับ ]

๑๙ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หอประชุมจุฬาฯ

เดือนตุลาคม

 -

-

๒๐ กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร อังคารที่ ๒๒ ตุลาคม pdf กรอกแบบตอบรับ
๒๑ พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ

สมเด็จพระปิยมหาราช (เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต)
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หน้าหอประชุมจุฬาฯ

และลานพระราชวังดุสิต

ห้อง ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

พุธที่ ๒๓ ตุลาคม pdf กรอกแบบตอบรับ
๒๒ พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

(เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต)
และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าหอประชุมจุฬาฯ และ ลานหน้าสวนลุมพินี

ห้องรับรอง อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

จันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน  pdf กรอกแบบตอบรับ
๒๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ............. พฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม pdf

กรอกแบบตอบรับ

[ ดูการตอบรับ ]

๒๔ พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ) ลานหน้าอาคารรัฐสภา  อังคารที่ ๑๐ ธันวาคม pdf

กรอกแบบตอบรับ

[ ดูการตอบรับ ]

 


สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี