link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

พิธีถวายชัยมงคล พิมพ์ อีเมล
 

พิธีจุดเทียนถวายชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

home ramaix

เข้าชมภาพกิจกรรม

พิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

homekingramaX

เข้าชมภาพกิจกรรม

พิธีจุดเทียนถวายชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

home-motherday

 เข้าชมภาพกิจกรรม

 พิธีจุดเทียนถวายชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

  home-magutratgumarn-birthday

 เข้าชมภาพกิจกรรม

  พิธีถวายชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

  home-chaimongkol-occasion02

 เข้าชมภาพกิจกรรม

 


สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี