link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

คลังภาพ พิมพ์ อีเมล
 

 

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร
home-watpratatcherngchum1

เข้าชมภาพ

วัดสมุหประดิษฐาราม จังหวัดสระบุรี
home samuha temple

เข้าชมภาพ

 

วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่
a

เข้าชมภาพ

พระตำหนักดาราภิรมย์
b

เข้าชมภาพ

 

วัดพญาภู จังหวัดน่าน
c

เข้าชมภาพ

เครื่องประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
d

เข้าชมภาพ

 

วัดเขาแก้ววรวิหาร จังหวัดสระบุรี
e

เข้าชมภาพ

เครื่องประกอบพิธีกฐิน
f

เข้าชมภาพ

 

โต๊ะเสวย
g

เข้าชมภาพ

เครื่องประกอบพิธีบวงสรวง
h

เข้าชมภาพ

 

โต๊ะหมู่
i

เข้าชมภาพ

พวงมาลา
k

เข้าชมภาพ

 

พวงมาลัย/ช่อดอกไม้

home-flowers

เข้าชมภาพ

พุ่มดอกไม้
home-Flowers-arranged

เข้าชมภาพ

 

ดอกไม้ประดับ
nn

เข้าชมภาพ

 

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี