link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

พิธีมอบมอบเข็มทองคำเกียรติคุณ พิมพ์ อีเมล

          พิธีมอบเข็มทองคำเกียรติคุณแก่บุคลากรจุฬาฯ  ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานมาเป็นเวลา ๒๕ ปีขึ้นไป และพ้นจากหน้าที่เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ลาออกหรือถึงแก่กรรม  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเสียสละเพื่อจุฬาฯ มายาวนานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรชาวจุฬาฯ ทั่วไป

 

 
๒๕๕๙ พิมพ์ อีเมล

 

 
๒๕๕๘ พิมพ์ อีเมล

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ1234ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 4

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี