link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

พิธีพระราชทาน/ประสาทปริญญา พิมพ์ อีเมล

 

 

พิธีประสาทปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

แก่มาดามสวี่ หลิน

10

เข้าชมภาพกิจกรรม

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐

60

เข้าชมภาพกิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙

59-1

 เข้าชมภาพกิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘

58

 เข้าชมภาพกิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗

57

  เข้าชมภาพกิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖

56

 เข้าชมภาพกิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๕

55-1

 เข้าชมภาพกิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๔

54

 เข้าชมภาพกิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๓

53

เข้าชมภาพกิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๒

52

เข้าชมภาพกิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา๒๕๕๑

51-1

 เข้าชมภาพกิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๐

50

เข้าชมภาพกิจกรรม

พิธีประสาทปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

แก่ศาสตราจารย์ ดร.เคลาส์ มาร์ติน ชวอบ

03

เข้าชมภาพกิจกรรม

 

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี