link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ความเป็นลิศทางทันตแพทยศาสตร์ พิมพ์ อีเมล

          วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะทันตแพทยศาสตร์ ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ความเป็นลิศทางทันตแพทยศาสตร์ ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการและวิจัยอย่างครบวจร สำหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา เป็นอาคารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติการและคลินิกของนิสิต ฯลฯ

 
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสยามสแควร์ วัน พิมพ์ อีเมล

          วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณสยามสแควร์ ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสยามสแควร์ วัน

 
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอพักนานาชาติ บริเวณสวนหลวง พิมพ์ อีเมล

          วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณสวนหลวง ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอพักนานาชาติ

 
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์นวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเกษตรครบวงจร คณะวิทยาศาสตร์ พิมพ์ อีเมล

          วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะวิทยาศาสตร์ ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์นวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเกษตรครบวงจร

 
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิศวฯ ๑๐๐ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิมพ์ อีเมล

          วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิศวฯ ๑๐๐ ปี และทอดพระเนตรนิทรรศการ "วิศวกรรมศาสตร์ราชสิรินธร"

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ1234ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 4

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี