link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พิมพ์ อีเมล

 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๑

home-kathin61

เข้าชมภาพกิจกรรม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๘

home-kathin58

เข้าชมภาพกิจกรรม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๐

home-kathin60

 

เข้าชมภาพกิจกรรม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๔

kathin54

เข้าชมภาพกิจกรรม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๙

home-kathin59

 

เข้าชมภาพกิจกรรม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๐

kathin50-2

เข้าชมภาพกิจกรรม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๗

kathin57

 

เข้าชมภาพกิจกรรม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๖

kathin56

เข้าชมภาพกิจกรรม

 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๕

kathin55

เข้าชมภาพกิจกรรม 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๓

kathin53-10

 

เข้าชมภาพกิจกรรม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๒

kathin-52

เข้าชมภาพกิจกรรม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๑

kathin51-1

 

เข้าชมภาพกิจกรรม

 

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี