link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35


พระบรมวงศานุวงศ์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การแสดงวิพิธทัศนา ครั้งที่ ๘ "ต่าง เข้าใจ The Musical" พิมพ์ อีเมล

          วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จไปยังโรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน ทอดพระเนตรการแสดงวิพิธทัศนา ครั้งที่ ๘ "ต่าง เข้าใจ The Musical" เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคาร ๖๐ ปี สาธิตจุฬาฯ ซึ่งเป็นการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม รูปแบบการแสดงมีทั้งวงโยธวาทิต ดนตรีไทย นาฏศิลป์ chorus ทัศนศิลป์

 
การประชุมวิชาการ เสวนา “รู้ทันโรคตับ” ตอน “ก้าวทันการรักษาโรคตับ” พิมพ์ อีเมล

          วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเปิดการประชุมวิชาการ เสวนา “รู้ทันโรคตับ” ตอน “ก้าวทันการรักษาโรคตับ” รายได้จากการจัดการประชุมทั้งหมดบริจาคสมทบทุนผู้ป่วยโรคตับ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
การสัมมนาวิชาการนานาชาติ "เหลียวหลังแลหน้า ๕๐๐ ปีความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส" พิมพ์ อีเมล

          วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง "เหลียวหลังแลหน้า ๕๐๐ ปีความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส" ซึ่งศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายจุฬาฯนานาชาติ สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคนิคลิสบอน และกระทรวงการต่างประเทศโปรตุเกส ร่วมกันจัดขึ้น โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ ๕๐๐ ปีความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส พุทธศักราช ๒๕๕๔ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ดูเพิ่มเติม
 
นิทรรศการแสดงภาพถ่าย พิมพ์ อีเมล

          วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จไปยังอาคารจัตุรัสจามจุรีประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายที่ชนะการประกวด และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงาน การประกวดภาพถ่ายครั้งนี้จัดโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยี ทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพฯ โดยมีช่างภาพจากทั่วประเทศส่งภาพเข้าร่วมประกวด ๖๘๘ ภาพ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยคัดเลือกภาพรางวัลชนะเลิศรับถ้วยพระราชทาน

 
ศูนย์พักพิง กระจายความช่วยเหลือและบริจาคเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ อีเมล

          วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้ารับประทานของที่ระลึกในฐานะที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งมี ศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่ศูนย์พักพิง กระจายความช่วยเหลือและบริจาคเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     

          วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังศาลาพระเกี้ยวและสนามกีฬาในร่ม ทรงเยี่ยมชมการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวัน พุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังสโมสรกองทัพบกทรงเปิดโครงการ "รถอาหารเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มาหาท่าน และโครงการที่พักพิงฟื้นฟูดูแลจิตใจ "เพื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นความร่วมมือของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ( ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงโบกธงปล่อยขบวนรถอาหารเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มาหาท่าน ประกอบด้วย รถครัว รถบันเทิงสันทนาการ รถสิ่งของ โอกาสนี้ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี กราบทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์พักพิง กระจายความช่วยเหลือและบริจาคเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีระบบบริหารจัดการอย่างครบวงจร มีประชาชนที่เดือดร้อนมาพักพิง จำนวน ๕๔๐ คน มีการบรรจุถุงยังชีพกว่าหนึ่งหมื่นถุงเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ ประสบภัยตามจุดต่างๆ มีการผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานกว่าสองหมื่นชุดต่อวันเพื่อส่งต่อไปยัง คาราวานรถอาหาร "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) "ต่อไป

 
การประชุมวิชาการนานาชาติที่คณะเภสัชศาสตร์ พิมพ์ อีเมล

          วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ ๙ เรื่อง “งานวิจัยทางด้านเภสัชภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับทศวรรษหน้า : ความท้าทายใหม่และความร่วมมือในอนาคต” (The 9th NRCT – JSPS Joint Seminar “Natural Medicine Research for the Next Decade : New Challenges and Future Collaboration”) ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ โอกาสนี้ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีมีพระดำรัสเปิดการประชุม และทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพซึ่งได้จากทรัพยากรทางชีวภาพของไทย” (Diversity of Bioactive Natural Products from Thai Bioresources) จากนั้นทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหาร และคณะกรรมการจัดการประชุม          วันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์และสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "นวัตกรรมการวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (Innovation Research in Natural Products for Sustainable Development) โดยมี ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี กราบบังคมทูลรายงาน ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง "ความหลากหลายของโครงสร้างทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสมุนไพร (Structural and Biological Diversities of Thai Natural Products) 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 2

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี