link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

พิธีวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พิมพ์ อีเมล

          พระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ ๗ เป็นพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชวงศ์จักรีกับดินแดนล้านนา หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงย้ายกลับมาประทับที่นครเชียงใหม่ ทรงสร้างพระตำหนักดาราภิรมย์ขึ้น ทรงใช้ตำหนักหลังนี้ปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปการ ทั้งทางด้านการเกษตร และศิลปวัฒนธรรม ทรงทดลองปลูกดอกกุหลาบพันธุ์ใหม่ๆ ที่ทรงได้มาจากสมาคมกุหลาบแห่งอังกฤษ พันธุ์ที่โปรดที่สุดเป็นกุหลาบดอกใหญ่สีชมพู กลิ่นหอมเย็น จึงทรงตั้งชื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบรมราชสวามีว่า "จุฬาลงกรณ์"
          พระตำหนักดาราภิรมย์ในพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เป็นมรดกล้ำค่าของแผ่นดินที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติให้เป็นผู้สืบทอดและพิทักษ์รักษา โดยได้ทำการบูรณะพระตำหนักขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์งดงามใกล้เคียงสภาพเดิม และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงสิ่งของเครื่องใช้อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และพระกรณียกิจต่างๆ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาเสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๒ นอกจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้จัดสร้างอาคารรัศมีทัศนา เพื่อเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และงานด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป

 

 
พิธีวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ปี๒๕๖๐ พิมพ์ อีเมล

          วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีพิธีบวงสรวงถวายสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนต่าง ๆ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการระดับสูง ผู้บริหารหน่วยงานเอกชน ร่วมงานจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ถวายโดยกลุ่มศิลปินจากชมรม สถานศึกษา องค์กรต่าง ๆ กิจกรรมกาดหมั้ว การละเล่นพื้นเมือง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาอื่น ๆ และเมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเรื่อง “กุหลาบจุฬาฯ เจ้าดาราประทาน อวดโฉมสะพรั่งพร้อมนานาพฤกษา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี ๒๕๖๐ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ริม กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ สถาบันการศึกษา องค์กรต่าง ๆ และประชาชนชาวเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐


         

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123456ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 6

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี