link36 ccalink36 cca alink36 cca plink36 cca elink36 cca slink36 cca mlink36 multimedialink36 booklink36 cca newsfacebook 504youtube 35

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

(เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓ พ.ค. ๕๕)

พระบรมวงศานุวงศ์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การแสดงวิพิธทัศนา ครั้งที่ ๘ "ต่าง เข้าใจ The Musical" พิมพ์ อีเมล

          วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จไปยังโรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน ทอดพระเนตรการแสดงวิพิธทัศนา ครั้งที่ ๘ "ต่าง เข้าใจ The Musical" เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคาร ๖๐ ปี สาธิตจุฬาฯ ซึ่งเป็นการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม รูปแบบการแสดงมีทั้งวงโยธวาทิต ดนตรีไทย นาฏศิลป์ chorus ทัศนศิลป์

 
การประชุมวิชาการ เสวนา “รู้ทันโรคตับ” ตอน “ก้าวทันการรักษาโรคตับ” พิมพ์ อีเมล

          วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเปิดการประชุมวิชาการ เสวนา “รู้ทันโรคตับ” ตอน “ก้าวทันการรักษาโรคตับ” รายได้จากการจัดการประชุมทั้งหมดบริจาคสมทบทุนผู้ป่วยโรคตับ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
การสัมมนาวิชาการนานาชาติ "เหลียวหลังแลหน้า ๕๐๐ ปีความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส" พิมพ์ อีเมล

          วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง "เหลียวหลังแลหน้า ๕๐๐ ปีความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส" ซึ่งศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายจุฬาฯนานาชาติ สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคนิคลิสบอน และกระทรวงการต่างประเทศโปรตุเกส ร่วมกันจัดขึ้น โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ ๕๐๐ ปีความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส พุทธศักราช ๒๕๕๔ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ดูเพิ่มเติม
 
นิทรรศการแสดงภาพถ่าย พิมพ์ อีเมล

          วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จไปยังอาคารจัตุรัสจามจุรีประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายที่ชนะการประกวด และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงาน การประกวดภาพถ่ายครั้งนี้จัดโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยี ทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพฯ โดยมีช่างภาพจากทั่วประเทศส่งภาพเข้าร่วมประกวด ๖๘๘ ภาพ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยคัดเลือกภาพรางวัลชนะเลิศรับถ้วยพระราชทาน

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 3

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ พิธีการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๒ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๕๔ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทร ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๔, ๐-๒๒๑๘-๐๒๖๑ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๐๑๖๔
ภาพจากคุณสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร  คุณพิมพ์ลักษณ์ สิริวัชราทร  และคุณปิยะนันธ์ กิติทัศน์เศรณี